Autor: Agnes

  • Czym jest metoda psychologii zorientowanej na proces?

    Czym jest metoda psychologii zorientowanej na proces?

    Psychologia zorientowana na proces to metoda, której fundamentem są nauki C. G. Junga, fizyka kwantowa, taoizm, szamanizm, teoria informacyjna. To metoda, która stale się rozwija i ewoluuje uwzględniając nowe sposoby patrzenia na człowieka i świat wraz z poszerzającą się świadomością indywidualną i kolektywną.