Spotkajmy się z tym, co żywe.

We mnie i w Tobie.

 ciało • emocje • relacje • samorealizacja • marzenia • sny

Czym się zajmuję

Jestem psychoterapeutką nurtu psychologii zorientowanej na proces.
Prowadzę sesje indywidualne, terapię par
oraz warsztaty z rozwoju osobistego.

TERAPIA DOROSŁYCH

praca indywidualna
i praca z relacjami
online oraz stacjonarnie w gabinecie w Rybniku

TERAPIA DZIECI I MŁODZIEŻY

online oraz stacjonarnie w gabinecie w Rybniku

WARSZTATY I PRACA Z GRUPAMI

warsztaty o tematyce rozwoju osobistego, cykliczności, zdrowia

PRACA ZE SNAMI

praca nad integracją marzeń sennych,
odczytywanie przesłania
z podświadomości

PRACA Z CIAŁEM

praca z krótkotrwałymi
i chronicznymi symptomami fizycznymi
odczuwanymi jako ból, dyskomfort, napięcia

HUMAN DESIGN

odczyt matrycy energo-
-informacyjnej na bazie danych urodzeniowych

Otwórz się na swoje zmysły…

Nasze myśli, emocje i uczucia
są nasionami naszej rzeczywistości

…by kreować takie życie, jakiego pragniesz.